Zemědělská pojištění

Zemědělská pojištění

Pro svoji značnou odlišnost od jiných oblastí podnikání vznikl pro rizika spojená s rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobou specifický obor pojištění.  Je to poměrně zvláštní složitá oblast pojištění s velkým množstvím škod a věnuje se mu jen malý počet pojišťoven.

Pro podnikatele v zemědělství představuje správně uzavřené pojištění plodin či zvířat určitou jistotu v náročném tržním prostředí.  Důležitost zemědělského pojištění uznává i stát, který prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytuje výrazné dotace na pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin.

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic představuje pro farmáře při současných extrémních výkyvech počasí a stále se opakujících živelních pohromách nepostradatelnou jistotu.  Krupobití, požáry, vichřice, záplavy a povodně, stejně jako extrémní podmínky během zimního období či pozdní jarní mrazy se začínají objevovat čím dál častěji a s větší intenzitou.

I když se na první pohled zdá, že riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během  celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, vichřice či jiné živelní pohromy k tomu, aby byla úroda poničena.

Navíc při existujících státních dotacích na platbu pojistného se tato rizika opravdu vyplatí pojistit.

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky, stejně tak jako jednotlivým škodám v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu.

V případě, že dojde k nákaze byť i jen jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zvláště v intenzivních chovech, velkochovech a u plemenných zvířat.

Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, takže o výhodnosti pojištění není pochyb.

Pojištění zemědělských a lesních strojů

Moderní zemědělský podnik disponuje řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná.  Od mobilních pracovních strojů jako jsou postřikovače, sklízecí mlátičky a řezačky často ohrožované požárem přímo na poli, přes speciální druhy traktorů, až po technologii na dojení a chlazení mléka. 

Pojištění zemědělských strojů se rozděluje na pevně instalované stroje a na mobilní pracovní stroje, pro něž pojišťovny připravily speciální pojistné produkty.  Pojištění kryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Kontaktuje zkušené specialisty na zemědělská pojištění v INSIA BM a zjistěte, zda lze pro vaše strojní vybavení využít pojištění zemědělských strojů a ochránit tak vaši vysokou investici.

Pojištění lesů

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými obdobími sucha často spojených s vysokými teplotami, které mohou snadno způsobit lesní požáry.  Toto riziko narůstá zvláště na suchých písčitých půdách.  Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě také vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění.

Jak dostat dle zákona nezdaněné peníze z firmy

Číst dál...

Hrozba insolvence

Z hlediska insolvence firem představuje Covid-19 časovanou bombu. Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí

Číst dál...

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...
všechny novinky