Zemědělská pojištění

Zemědělská pojištění

Pro svoji značnou odlišnost od jiných oblastí podnikání vznikl pro rizika spojená s rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobou specifický obor pojištění.  Je to poměrně zvláštní složitá oblast pojištění s velkým množstvím škod a věnuje se mu jen malý počet pojišťoven.

Pro podnikatele v zemědělství představuje správně uzavřené pojištění plodin či zvířat určitou jistotu v náročném tržním prostředí.  Důležitost zemědělského pojištění uznává i stát, který prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytuje výrazné dotace na pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin.

Pojištění plodin

Pojištění plodin na orné půdě, sadů a vinic představuje pro farmáře při současných extrémních výkyvech počasí a stále se opakujících živelních pohromách nepostradatelnou jistotu.  Krupobití, požáry, vichřice, záplavy a povodně, stejně jako extrémní podmínky během zimního období či pozdní jarní mrazy se začínají objevovat čím dál častěji a s větší intenzitou.

I když se na první pohled zdá, že riziko hrozí jen po velmi krátkou dobu během  celého vegetačního období a je jen malá pravděpodobnost vzniku škodné události, stačí pouhých pár minut krupobití, vichřice či jiné živelní pohromy k tomu, aby byla úroda poničena.

Navíc při existujících státních dotacích na platbu pojistného se tato rizika opravdu vyplatí pojistit.

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat musí farmáři čelit rizikům v podobě hromadných nákaz, uhynutí, utracení či nutné porážky, stejně tak jako jednotlivým škodám v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu.

V případě, že dojde k nákaze byť i jen jednoho kusu zvířete, může se stát, že farmář je nucen zlikvidovat celé stádo, aby nedošlo k šíření vzniklé nákazy. Riziko škody vzrůstá zvláště v intenzivních chovech, velkochovech a u plemenných zvířat.

Podobně jako u pojištění plodin poskytuje stát i u pojištění hospodářských zvířat výrazné dotace na platbu pojistného, takže o výhodnosti pojištění není pochyb.

Pojištění zemědělských a lesních strojů

Moderní zemědělský podnik disponuje řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná.  Od mobilních pracovních strojů jako jsou postřikovače, sklízecí mlátičky a řezačky často ohrožované požárem přímo na poli, přes speciální druhy traktorů, až po technologii na dojení a chlazení mléka. 

Pojištění zemědělských strojů se rozděluje na pevně instalované stroje a na mobilní pracovní stroje, pro něž pojišťovny připravily speciální pojistné produkty.  Pojištění kryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Kontaktuje zkušené specialisty na zemědělská pojištění v INSIA BM a zjistěte, zda lze pro vaše strojní vybavení využít pojištění zemědělských strojů a ochránit tak vaši vysokou investici.

Pojištění lesů

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými obdobími sucha často spojených s vysokými teplotami, které mohou snadno způsobit lesní požáry.  Toto riziko narůstá zvláště na suchých písčitých půdách.  Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě také vichřice a u lesních školek i povodeň.

U lesních porostů existuje několik typů pojištění. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit i zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění.

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...

Insia ASSISTANCE

Insia pro své klienty připravila vlastní nadstandardní asistenci

Číst dál...

PojistenaFaktura.cz

Naše cílová skupina je zacílena na menší firmy, živnostníky, kteří

Číst dál...
všechny novinky