Pojištění majetku

Pojištění majetku

Základem pojištění každé firmy je pojištění firemního majetku. Ochrana firemních aktiv patří dokonce mezi povinnosti každého manažera, který vykonává svoji funkci „s péčí řádného hospodáře“.  Zkušení pojišťovací makléři v INSIA nastaví pojištění vaší firmy tak, aby spolehlivě zajistilo náhradu finančních ztrát v případě poškození nebo zničení majetku firmy.

Pojištění nemovitosti

Pro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu.  Kvalitní pojištění firemních nemovitosti je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy.

Pod pojem pojištění nemovitostí se řadí kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale třeba i oplocení či zpevněných venkovních ploch.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu (tzv. FLEXA), přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení až po doplňková jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.   Pojišťovací makléři v INSIA vám pomohou optimálně nastavit jak pojistná nebezpečí, tak především rozsah pojištění včetně různých limitů, spoluúčasti a připojištění.  Porovnání nabídek pojištění nemovitosti od různých pojišťoven a odborné doporučení  makléře INSIA BM vám pomůže vybrat si to správné pojištění pro vaši firmu.

Pojištění vybavení a zásob

Movité věci, tedy provozní (nábytek, zařízení, výpočetní a kancelářská technika) nebo výrobní zařízení (stroje, přístroje a nástroje) a zásoby jsou společně s nemovitostmi nejčastěji pojišťovanou položkou majetku firmy.  Zajistit náhradu škody v případě poškození nebo zničení je však třeba nejen pro vlastní majetek, ale i pro cizí věci, převzaté či zapůjčené.

Specialisté v INSIA BM navrhnou pro vaši firmu tu správnou konstrukci pojištění movitých věci včetně různých limitů a připojištění, pomohou vybrat nebezpečí proti nimž se můžete pojistit a poradí vám rovněž v otázce zabezpečení proti odcizení, jež vyžadují jednotlivé pojišťovny.  

Pojištění peněz a cenin

Peníze a ceniny jsou pro svoji zvláštní povahu obvykle ošetřeny samostatnou položkou v pojistných smlouvách a pojišťují se především proti odcizení.  Obvykle se pojištění peněz skládá z pojištění ve firemních prostorách (pokladny, trezory) a při přepravě.

Makléř  INSIA BM vám pomůže nastavit pojištění i provoz firmy tak, aby limity pojištění peněz byly v souladu s požadavky pojišťoven na zabezpečení jak proti vloupání, tak pro případ loupežného přepadení. Pečlivě porovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven a doporučíme vám optimální poměr mezi cenou pojištění a požadavky na zabezpečení.  Víme, že právě tohle očekáváte od profesionálního pojišťovacího makléře jakým je INSIA BM.

Pojištění strojů a elektroniky

Náročná technická zařízení jako počítačové servery, složité obráběcí stroje nebo turbíny či kompresory jsou často klíčovým a velmi drahým výrobním či provozním majetkem firmy. Kromě obvyklých nebezpečí jako požár či povodeň jim ale hrozí i poškození nebo zničení z důvodu technické havárie. Přepětí, zkrat, zlomení součásti nebo nedbalost obsluhy může na zařízení způsobit značné škody a zavinit i rozsáhlé výpadky provozu.

Pojištění strojů a elektroniky řeší právě takové technické havárie a uhradí náklady na opravu či znovupořízení pojištěného zařízení. Pojištění strojů se používá také pro různé mobilní pracovní stroje jako např. stavební či zemědělské stroje.

Pojištění výstavby

V průběhy stavby firemních budov či montáže technického zařízení vzniká celá řada zvláštních rizik spojených s povětrnostními vlivy i možnými haváriemi. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno komplexní pojištění stavebně-montážních rizik (CAR/EAR).  Jen takové speciální pojištění dokáže komplexně řešit možné škody spojené s výstavbou a proto je využívají zejména stavební firmy či developeři.

Běžné majetkové pojištění nechrání správně firemní majetek v průběhu rekonstrukcí či větších oprav. Proto je důležité, abyste změnu rizik ve firmě včas ohlásili svému makléři.

Pojištění zboží při přepravě

Zasíláte zboží svým zákazníkům?  Nakupujete zboží od dodavatelů? Pak je vhodné prověřit vzájemné smlouvy a zjistit, kdy a jak na vaši firmu přechází nebezpečí škody na zboží. V mezinárodním obchodu upravují přechod nebezpečí mezi prodávajícím a kupujícím jednotné podmínky INCOTERMS. 

Řada firem se mylně spoléhá na pojištění odpovědnosti dopravce či zasilatele, které však pokrývá jen menší část škod a navíc je tato odpovědnost omezena na poměrně nízké odškodné na 1 kg nákladu.

Pojišťovací makléř v INSIA BM vám pomůe najít optimální pojistné řešení pro rizika spojená s pojištěním veškerého majetku firmy.Volejte telefonicky 542 212 544 a rádi se Vám budeme  věnovat.

Jak dostat dle zákona nezdaněné peníze z firmy

Číst dál...

Hrozba insolvence

Z hlediska insolvence firem představuje Covid-19 časovanou bombu. Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí

Číst dál...

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...
všechny novinky