Finanční pojištění

Finanční pojištění

Hospodaření firem ohrožuje celá řada nepříjemných situací, jejichž důsledkem není přímá hmotná škoda, ale určitá finanční ztráta, případně nutnost vynaložit mimořádné a neplánované finanční náklady. V průběhu doby pro mnoho takových rizik vytvořily pojišťovny specializované produkty, které se obvykle souhrnně nazývají „pojištění finančních rizik“.

 Pojištění pohledávek

Při pohledu do rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří pohledávky za zákazníky, tedy neuhrazené faktury. Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho závazků, usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.

Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60 dní apod.), které dodavatel poskytuje svým zákazníkům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb.

Smyslem není pouze ochrana pro případ neuhrazení plateb, ale také možnost preventivně předcházet možným škodám prostřednictvím průběžného sledování bonity odběratelů a zavedení pravidel pro přidělování úvěrových limitů. Máme v portfoliu mnoho firem, které již využily plnění z této pojistky, rádi Vám poskytneme naše know-how v této oblasti, volejte 776 245 453.

 Pojištění finančních záruk

Ve stavebnictví či strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Mezi běžné druhy záruk patří:

Záruka za nabídku (Bid Bond) – se používá jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek

Záruka za akontaci (Advance Payment Bond) – se používá jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem

Záruka za řádné provedení (Performance Bond) – zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek

Záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla

Záruka za zádržné (Retention Bond) – zejména ve stavebnictví je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla.

Pojištění stažení výrobku z trhu

Ochrana spotřebitelů je v Evropské Unii, USA a dalších vyspělých zemích na vysoké úrovni.  Státní orgány dohlížející na bezpečnost potravin a průmyslových výrobků jsou proto oprávněny nařídit výrobci stažení výrobku z trhu, a to na jeho náklady.  Každé stahování nebezpečných výrobků spojené s mediálním ohlasem navíc výrazně poškozuje pověst firmy a negativně ovlivňuje i prodej jejich dalších výrobků. 

Rozsáhlé stahování výrobků z trhu zažila již celá řada světových výrobců.  Z tohoto důvodu připravily pojišťovny speciální pojištění nákladů vzniklých se stahováním výrobků z trhu a to jednak pro průmyslové výrobky a dále pro potraviny a léky. To odpovídá i orgánům Evropské Unie, které sledují stahování nepotravinářských výrobků  v systému RAPEX a potravin v systému RASFF.

Makléři INSIA patří mezi první na českém trhu, kdo zajistili pro své klienty pojištění stahován potravinářských výrobků i průmyslových výrobků a pomohou najít vhodnou ochranu i pro vaši firmu.

Pojištění právní ochrany

Podnikatelské prostředí je stále složitější, zákony se velmi často mění a zejména pro menší firmy může být obrana jejich oprávněných zájmů v právních sporech nákladnou záležitostí.  Náklady na vedení sporů mohou ve složitějších případech dosáhnout i stovek tisíc korun a řada firem proto velmi zvažuje, zda si vůbec mohou dovolit svá práva hájit.

Spolehlivým řešením může být v takové situaci pojištění právní ochrany, které pojištěnému podnikateli či firmě zajistí úhradu nákladů na právní pomoc (tj. porada, zastupování při soudním řízení apod.).  Pojištění se vztahuje na spory se zákazníky, pracovněprávní spory se zaměstnanci, ale i na některé spory se správními orgány a dalšími obchodními partnery (např. pojišťovnami). 

Cestovní pojištění

Služební cesty do zahraničí patří neodmyslitelně k rozvinutému podnikání v exportně orientované ekonomice, jakou je Česká republika. S cestováním je však spojena celá řada rizik a možných nákladů, které v případě nešťastné události nese zaměstnavatel, který svého zaměstnance vyslal na zahraniční cestu.

Na pojistném trhu je k dispozici od různých pojišťoven celá řada komplexních pojištění pro rizika spojená s pracovními cestami.  Obvykle je možné vybrat kombinace  různých připojištění a individuálně nastavit rozsah pojištění s ohledem na potřeby každé firmy.

Specialisté na cestovní pojištění v INSIA BM pro vás vyberou a na míru připraví pojištění, které spolehlivě ochrání vaše zaměstnance a navíc budou mít jednoduchou a přehlednou administrativu, bez nutnosti uzavírat pojištění pro každou cestu samostatně.

Pojištění zpronevěry

Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou realitou dnešních dnů. Zejména rozšíření elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ škody vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně.

 Přestože mnoho manažerů či majitelů firem téměř bezmezně věří svým zaměstnancům, policejní statistiky jsou neúprosné a dokládají řadu případů zpronevěry ve státní správě, institucích i běžných firmách. Přitom většinou se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří požívají vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají po několik let. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

Nad tímto pojištěním by měli uvažovat společnosti a firmy, ve kterých  zaměstnací pracují s  finanční hotovostí či jinýni cennostmi.

Pojištění únosu a vydírání

Řada našich firem vysílá své zaměstnance služebně do zemí, kde jsou únosy cizinců a vydírání pro výkupné „běžným způsobem podnikání“. Avšak i v Česku jsou už bohužel únosy významných podnikatelů či jejich rodinných příslušníků součástí rejstříku některých kriminálních skupin.

Pojištění pro případ únosu či vydírání je vysoce specializovaným produktem, který, kromě finančních prostředků na uhrazení výkupného, zajišťuje především poradenství zahraničních specialistů, kteří mají zkušenosti s vyjednáváním s únosci po celém světě.

Samozřejmostí je u tohoto pojištění maximální diskrétnost veškerého jednání a nejvyšší stupeň utajení existence pojištění jak v pojišťovně, tak v INSIA. Řešili jsme již pojistnou událost i v Česku a můžeme se podělit o praktické osobní zkušenosti.

Jak dostat dle zákona nezdaněné peníze z firmy

Číst dál...

Hrozba insolvence

Z hlediska insolvence firem představuje Covid-19 časovanou bombu. Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí

Číst dál...

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...
všechny novinky