Úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

  • Pojištění pro případ smrti úrazem - za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění

  • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny 

Pojištění denního odškodného nebo doby léčení – díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

Zdravotní pojištění

Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt.  Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

Invalidita

Invalidita představuje hlavně pro rodinu velkou finanční zátěž. Pojištění invalidity by se tak mělo stát základem životního pojištění. 

Invalidita člena rodiny je nejen psychickou zátěží, s níž se domácnost musí vyrovnat, ale i finanční zátěží rodinného rozpočtu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu, navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek, přes ošetřovatele, po úpravy bytu či rodinného domu.

Invalidita je definována jako ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká buď v důsledku vážného onemocnění (96 %)nebo úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

  • stupeň – pokles o 35 – 49 %
  • stupeň – pokles o 50 – 69 %
  • stupeň – pokles o více než 70%

Bohužel mnozí z nás velmi podceňují riziko invalidity. S tím ale, jak stát neustále zpřísňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu, bychom neměli toto riziko brát na lehkou váhu. Pokud nemáme vytvořenou finanční rezervu, tak z peněz od státu bohužel ve většině případů není možné udržet standardní životní úroveň.

Naštěstí však pro tyto případy existuje vhodné komerční pojištění, které nám zajistí v případě invalidity dostatek finančních prostředků na veškeré výdaje.

 

Pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

Specialisté na pojištění osob v INSIA BM vám pomohou vybrat vhodné pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, tzv. nemocenské a zabezpečit tak vaše příjmy i po dobu případné nemoci.

Kontaktuje specialisty na pojištění osob v INSIA BM, rádi vám odpovědí vaše dotazy a pomohou najít optimální zdravotní pojištění.