Pojištění života a zdraví

Pojištění života a zdraví

Život a zdraví jsou bezesporu nejcennější hodnoty v našem životě. Přesto řada občanů stále nedoceňuje význam kvalitního zabezpečení pro případ úrazu, nemoci, či situace, kdy dojde ke ztrátě dosavadních příjmů rodiny. Myslet je třeba i na situace, kdy bude nutné vynaložit nečekané náklady na léčení a zajištění běžných životních potřeb.

Daňové zvýhodnění pro životní pojištění se spořící složkou je jasným signálem státu, že na penzi si máme především spořit sami a životní pojištění je vhodným komplexním rizikovým produktem. Specialisté na životní pojištění v INSIA odpoví na vaše dotazy a pomohou vám nastavit pojištění podle vašich potřeb.

Úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

  • Pojištění pro případ smrti úrazem - za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění

  • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny 

Pojištění denního odškodného nebo doby léčení – díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

Zdravotní pojištění

Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt.  Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

Pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

Specialisté na pojištění osob v INSIA BM vám pomohou vybrat vhodné pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, tzv. nemocenské a zabezpečit tak vaše příjmy i po dobu případné nemoci.

Kontaktuje specialisty na pojištění osob v INSIA BM, rádi vám odpovědí vaše dotazy a pomohou najít optimální zdravotní pojištění.

Právní ochrana

Trochu jiným typem je pojištění právní ochrany. To nás neochrání ani tak v případech,

Číst dál...

Občanská odpovědnost

Za své jednání vždy neseme odpovědnost, než se nenadějeme

Číst dál...

Jízda na kole bez pojištění

Jak ukazují policejní statistiky, řidiči nemotorových vozidel - zejména cyklisté - 

Číst dál...
všechny novinky