Pojištění příjmů

Pojištění příjmů

Na pojištění firemního majetku, které chrání aktiva firmy, nedílně navazuje  pojištění příjmů, které nahradí vaší firmě ztráty spojené s výpadkem výroby či služeb.

Pojištění provozních ztrát spojených s omezením či přerušením provozu je z 3 základních druhů firemního pojištění, tím nejvíce podceňovaným v Česku.  Přestože v případě větší škody obvykle rozhoduje o přežití firmy, má jej uzavřeno pouze 11% firem.

Pojištění výpadku provozu

Poměrně malá škoda na majetku firmy může způsobit několikadenní zastavení výroby a následné mnohamilionové ztráty. Výroba se ale může zastavit i v případě, kdy na majetku firmy vůbec škoda nevznikne.  Výpadek totiž může nastat u odběratele vašich výrobků či dodavatele polotovarů nebo dokonce výpadkem dodávky elektřiny, plynu či vody. Pojišťovna nahradí v případě škody především fixní náklady, které podnik musí platit (mzdy, odvody, splátky leasingu atd.) i když nevyrábí. Sjednává se obvykle i pojištění ušlého zisku.

Pojištění přerušení provozu je možné uzavřít proti stejným nebezpečím, proti nimž je uzavřeno pojištění majetku, tedy především proti požáru, povodni či ostatním živelním nebezpečím, ale také proti krádeži, vodovodní škodě nebo pro případ havárie na strojním či elektronickém zařízení.   Zvláštním druhem pojištění je ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu (tzv. pojištění ALOP).

Pojištění zvýšených nákladů

U některých oblastí podnikání je možné po vzniku škody pokračovat v podnikatelské činnosti jen v případě vynaložení zvláštních nákladů. Například při zatopení elektrické rozvodny je možné si pronajmout dieselagregát jako náhradní zdroj energie a v plné či omezené míře pokračovat v činnosti. Z pojištění zvýšených nákladů se pak platí náklady pronájmu a spotřeby paliva.  Podobně je možné např. kancelářský provoz v případě požáru rychle přestěhovat do náhradních prostor a zde pokračovat v činnosti.

Pojištění ušlého nájmu

Stane-li se pronajatý byt či nebytový prostor nepoužitelný v důsledku požáru, povodně či jiné škody, nemusí nájemník hradit majiteli prostor sjednaný nájem. Majitel nemovitosti pak musí řešit opravu budovy a ještě mu bude chybět pravidelný příjem z nájemného. Pro tyto případy byla připravena speciální varianta pojištění přerušení provozu nazvaná pojištění ušlého nájmu.

Zejména v případě, že majitel budovy splácí úvěr bance, případně využívá nájemné pro financování jiné činnosti, je pojištění ušlého nájmu nezbytnou součástí pojištění samotné nemovitosti. Specialisté na pojištění podnikatelských rizik v INSIA BM vám pomohou s nastavením pojištění ušlého nájmu tak, aby nebyly zásadně ohroženy vaše příjmy z pronajaté nemovitosti , rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy na  542 212 544.

Jak dostat dle zákona nezdaněné peníze z firmy

Číst dál...

Hrozba insolvence

Z hlediska insolvence firem představuje Covid-19 časovanou bombu. Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí

Číst dál...

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...
všechny novinky